Taisyklės - zuikiumiestas.lt
Sužinoti kainą / Rezervuoti
Sužinoti kaina/ Rezervuoti
Taisyklės2023-08-02T16:13:09+03:00

ZUIKIŲ MIESTO TAISYKLĖS

Niekam ne paslaptis, kad Zuikiai yra labai patrakę ir niekas jų nesustabdys nuo šokinėjimo ir itin greito lakstymo. Kad visiems Zuikiams kartu leisti laiką Zuikių mieste būtų ypatingai smagu, o sugrįžti čia norėtųsi dar ir dar, reikia susitarti, kad bus griežtai laikomasi Zuikių mieste galiojančių taisyklių. Brangūs tėveliai, supažindinkite su jomis savo vaikučius bei drauge jų laikykitės, kad visiems būtų smagu ir saugu žaisti, o taip pat švęsti zuikiškas šventes.

Vaikų žaidimų kambario „Zuikių miestas“ (toliau vadinama – Zuikių miestas) taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) privalomos visiems asmenims, kurių vaikai naudojasi kambariu. Pradėti naudotis Zuikių miesto paslaugomis leidžiama tik susipažinus su Taisyklėmis. Vieno iš vaiko tėvų, kitų įstatyminių atstovų ir/ar kitų pilnamečių asmenų, kurių teisėtoje priežiūroje yra vaikas (toliau vadinama – Klientas), parašas patvirtina, kad šis asmuo yra susipažinęs su Taisyklėmis ir jose įtvirtintomis nuostatomis. Su Taisyklėmis susipažinti dar iki apsilankymo Zuikių miesto žaidimų erdvėse galima Zuikių mieste laisvai prieinamoje ir matomoje vietoje bei Zuikių miesto internetinėje svetainėje www.zuikiumiestas.lt. Taip pat visą reikalingą informaciją visada pasiruošę suteikti Zuikių miesto darbuotojai.

VAIKŲ AMŽIUS

Žaidimų erdvė yra pritaikyta vaikams nuo 6 mėn. iki 8 metų amžiaus. Vyresniems vaikams naudotis žaidimų erdve draudžiama.

DARBO LAIKAS

Zuikių miesto darbo laikas I-V 11:00-20:00 VI-VII 10:00-20:00.

Darbo dienomis apsilankymo kaina yra 10 Eur, savaitgaliais 12 Eur.

Bilietas vienkartinis, neribotam laikui.

Vienas zuikį lydintis asmuo žaisti keliauja nemokamai, antram taikomas 3 Eur. mokestis.

LANKYTOJO ATSAKOMYBĖ

Įsigydamas bilietą lankytojas patvirtina, kad yra susipažinęs su ZUIKIŲ MIESTO elgesio taisyklėmis ir prisiima visišką atsakomybę už jų laikymąsi. Atsakomybę už nepilnamečius prisiima tėvai arba globėjai.

VAIKŲ PRIEŽIŪRA

Zuikių mieste vaikus palikti galima užsakant Auklytės paslaugą. Sutartu laiku ir už sutartą mokestį.

LANKYTOJO SVEIKATA

Zuikių mieste pramogauja tik sveiki vaikučiai. Zuikių mieste draudžiama lankytis vaikams ir kitiems asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamosiomis ligomis, taip pat turintiems atvirų žaizdų ar kitų sveikatos sutrikimų, keliančių pavojų jų pačių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei. Esant akivaizdžioms abejonėms dėl vaiko ar jį prižiūrinčio asmens sveikatos, vaikui nesuteikiama galimybė naudotis Zuikių miesto paslaugomis.

Zuikių miestas neatsako už teikiamų paslaugų įtaką konkretaus vaiko sveiktai, taip pat negarantuoja jos teigiamo poveikio. Už vaiką atsakingas asmuo, prieš pradėdamas naudotis Zuikių miesto teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad vaiko sveikatos būklė jam leidžia būti Zuikių mieste be žaisti jame su kitais vaikais. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios pareigos nevykdymu, tenka už vaiką atsakingam asmeniui. Zuikių miestas neatlygina vaikui padarytos turtinės ar neturtinės žalos, išskyrus atvejus, kai ši žala buvo padaryta dėl Zuikių miesto tyčios ar didelio neatsargumo.

AVALYNĖ

Zuikių miesto erdvėse tiek vaikučiai, tiek ir jų tėveliai turi būti be lauko avalynės. Tėveliai gali pasirinkti arba dėvėti antbačius, arba būti be lauko avalynės. Vaikams rekomenduojama mūvėti kojines neslystančiu padu. VASAROS METU vaikai ir tėveliai žaidimų erdvėje privalo mūvėti kojines.

TVARKA ERDVĖJE

Tam, kad būtų užtikrintas visų kambaryje žaidžiančių vaikučių saugumas ir tausojamas žaidimų kambario inventorius, yra privaloma išlaikyti inventorių jam skirtose zonose. Į karstymosi zoną griežtai negalima neštis žaislų iš kitų erdvių, juos mėtyti, su jais čiuožti, šokinėti, bėgioti ir panašiai.

Mokykime vaikus tvarkos ir padėkime jiems susitvarkyti žaidimų zoną po savęs. Nors „maudytis“ kamuoliukuose labai smagu, tačiau po „maudynių“ kamuoliukai turi likti kamuoliukų baseine. Į žaidimų erdves yra draudžiama neštis maistą bei gėrimus.

Žaidimų aikštelė – karstymosi zona yra skirta tik vaikučiams. Tėveliams leidžiama ant jos lipti tik esant būtinybei padėti vaikučiams iki 2 metų.

AVANSAS

Zuikių mieste yra taikomas 100 eur. dydžio šventės avansinis mokestis, kurį moka kiekvienas šventę užsisakęs asmuo. Rezervuojantis šventę avansinis mokėjimas yra priimamas fiziniame Zuikių mieste. Tuo tarpu rezervaciją atliekant internetu, avansinis mokėjimas yra įskaičiuotas į kambario nuomos kainą ir rezervacija priimama atlikus pilną nuomos kainos mokėjimą. Šventės atšaukimo atveju, likus mažiau nei 14 d. iki planuojamos šventės, avansas nėra grąžinamas.

ANIMATORIAI

Zuikių mieste mylimiausią herojų galima rinktis iš dviejų, kruopščiai atrinktų, partnerių: „DokiPoki personažai“ ir „Gyvi žaislai“. Kitų, sąraše nepaminėtų, įmonių animatoriai į žaidimų kambarį yra neįleidžiami.

ŽALA ir JOS ATLYGINIMAS

ZUIKIŲ MIESTO ŽAIDIMŲ ERDVĖ YRA STEBIMA VAIZDO KAMEROMIS. Zuikių miesto inventorius yra jo vizitinė kortelė, todėl jis yra itin saugomas ir skirtas tik Zuikių miesto lankytojams, juo naudotis galima tik lankantis Zuikių mieste, o paliekant Zuikių miestą, privalo būti paliekami ir visi jame buvę žaislai bei kiti daiktai. VAGYSTĖS ATVEJU YRA KREIPIAMASI Į TEISĖSAUGOS INSTITUCIJAS. TĖVELIAI PRIVALO UŽTIKRINTI, KAD JŲ PRIEŽIŪROJE ESANTYS VAIKAI tausotų ir negadintų Zuikių miesto inventoriaus. Sugadinus, sulaužius, ištepus, pažeidus žaislus, įrangą ar patalpas žaidimų kambaryje, privaloma kompensuoti nuostolius. Kompensavimo mokestis priklauso nuo padarytos žalos, kurią įvertina žaidimų kambario personalas. ZUIKIŲ MIESTO INVENTORIUS YRA UŽSAKOMAS IR GAMINAMAS SPECIALIAI ZUIKIŲ MIESTUI, TODĖL JO SUGADINIMAS TĖVELIAMS GALI KAINUOTI NUO 50 EUR.

Inventoriaus žalos mokestis pateikiamas atskiru dokumentu ŽAIDIMŲ ERDVĖJE.

Zuikių miesto darbuotojas gali paprašyti palikti patalpas vaiką ir jį prižiūrintį asmenį, kuris nedrausmingai elgiasi, gadina žaidimų kambario inventorių, žaloja kitus žaidimų kambaryje esančius vaikus.

ALKOHOLIO VARTOJIMAS

Alkoholių gėrimų vartojimas yra GRIEŽTAI draudžiamas. Už alkoholio vartojimą skiriama 100 eur. bauda.

SAVAVALIŠKI VEIKSMAI

Griežtai draudžiama naudotis tarnybinėmis patalpomis, kurios yra pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, bei savavališkai naudoti Zuikių miesto inventorių be iš ankstinio susitarimo su personalu. Už šios taisyklės nesilaikymą ir savavališkus veiksmus gali būti skiriama 200 eur. bauda.

FILMAVIMAS IR FOTOGRAFAVIMAS

Viešų renginių metu galite būti filmuojami ar fotografuojami. Jeigu dėl to nesutinkate, pastebėję, kad buvote užfiksuoti, turite teisę paprašyti tai dariusio asmens viešai nepublikuoti užfiksuotos medžiagos.

ŽYMĖJIMAI

Prie kiekvienos žaidimų zonos yra pakabinti žymėjimai, nurodantys atskirus leidimus arba draudimus, pritaikytus tai žaidimų zonai, kurių privalu paisyti ir laikytis. Pavyzdžiui batute gali šokinėti daugiausia 2 vaikai, čiuožti nuo čiuožyklos galima tik kitam vaikui nusileidus ir panašiai.